با سلام
اگر تعداد بازی کنانی که دوست ندارند این مپ رو, بیشتر از کسانی باشه که دوست دارند باشه خب مپ عوض نمیشه به de_westwood

دقت کنید که رأی با اکثریته