مدت زمان بن در روم های ایران به شرح زیر می باشد:


لیور:

بار اول: 12 ساعت یا 1 روز

بار دوم: 3 روز

بار سوم: 1 هفته

نکته: اگر در طول 1 ماه شخص تنها یک بار از بازی خارج شده باشد و بعد از یک ماه دوباره گزارش شود، بن تایم وی از 1 روز آغاز میگردد.

توجه: در صورتی که بار اول شخص باشد و شخص سابقه مناسبی داشته باشد، در صورت درخواست و با تشخیص مدیران ارشد روم می تواند آنبن شود.


فحاشی:

مدت زمان فحاشی بین 1 الی 7 روز با تشخیص مدیر بخش خواهد بود.

نکته: مواردی که شامل توهین باشد و فحاشی به نوامیس صورت نگیرد، اگر مدیر مربوطه تشخیص دهد می تواند بین 12 ساعت الی 1 روز بن به همراه داشته باشد اما در صورتی این امر قابل به انجام خواهد بود که به صورت اسپم صورت گیرد.


اسپم و تبلیغات:

اسپم در بازی و روم بار اول: 12 ساعت الی 1 روز

اسپم در بازی و روم بار دوم: 3 روز

تبلیغات: 1 الی 10 روز


خراب کردن بازی:

بار اول: 3 روز

بار دوم: 7 روز

نکته: انجام بازی های تک به تک در روم های Iran و Iran LoD به دلیل وجود بازیکنان کافی اگر به صورت سو استفاده تلقی شود و با تاییدیه مدیران روم نباشد، به عنوان تبانی تلقی شده و اینگونه برداشت خواهد شد که شخص مورد نظر از این کار در جهت بالا بردن امتیاز خود استفاده نموده و خود وی و درصورت تشخیص حریف مقابل او نیز می توانند به صورت دائم بن شوند و تا زمانی که آیتم ریست کردن امتیاز را تهیه نکرده و امتیاز خود را صفر نمایند آنبن نخواهند شد.


توجه 1: در مواردی که فحاشی به ادمین و یا تبلیغات به صورت مکرر انجام شود می تواند 10 روز بن به همراه داشته باشد.

توجه 2: موارد مربوط به ریمیک کردن بازی در بخش قوانین مخصوص Team Captain ها قرار خواهد گرفت.