همه این کارارو انجام دادم ولی بازم نمیشه که نمیشه ناموسا چه کنم ؟! :|