مد بازی: apomshnp-


  1. شرایط برد در بازی: 3 کیل به هر نحوی = با برد / انداختن 2 تاور = با برد
  2. آیتم های ممنوع: blademail ,PMS ,Vanguard ,Hood ,Dagon,hex
  3. گلد استارندارد در مسابقات 800 می باشد (4 اسلات برای هر تیم باید Computer باشد)
  4. بک دور ممنوع است.
  5. آیتم Crow ممنوع است (Fly کردن)
  6. بلاک کردن یونیت ها در اول بازی ممنوع می باشد.