تیم مدیریتی آر جی سی ایران این نوید را به کاربران محترم ایرانی می رساند با توجه به اونت کریسمس برای اکثر روم های آر جی سی, تصمیم داریم در جهت برابری کاربران ایرانی با کاربران خارجی این شرایط برای روم های ایران نیز در نظر گرفته شود

بدین سو عزیزانی که در حد فاصل 2016/12/26 تا 2017/01/02 درخواست آنبن کنند شامل تخفیف شده و مدت زمان محرومیتشان کاهش پیدا خواهد کرد


نکته:
بدیهی است شرایط فوق برای هر فرد تنها یک بار در نظر گرفته خواهد شد

با تشکر
تیم مدیریتی ایران