نام : رسول
اکانت rgc :redeaglle
سن:18
سابقه gm سرور wowzone بودم
و روزی 6 7 ساعت انلاین ام تو ار جی سی