سلام چجوری از این برنامه ساخت هاست رنگی استفاده کنیم؟؟