:d
dada ban dad hakka
bande khoda
heyf time badi oomad kale sob bood 100 nafar bishtar 2 room nabood vali bande khoda oon admine dg ke az kolombia bood
shab sa@ 3 oomade bood 2 room spam dadamashe kick dad :d bad ye chand nafar jam shodim ina chat dadim fk konam taraf
kha..........kard off shod bade nim sa@ oomad :d