خیلی نامردید بخدا الان یه ساله منتظریم

ادمین الان ایران بخاطر یه کلمه فردین منو 1 سال بن کرده ما از شما حمایت کردیم این جوابمون نبود

ممنون.