سلام من یکی از کاربران ارجی سی هستم میخواستم بدونم ججوری میشه از بن دربیام