دوستان عزیز لطفا برسی کنید منو از بن در بیارید لود ندارم من روزی 20 تا بازی لود انجام میدم
ایدی mr.bokon.
لطفا کمک کنیید