۱- قابلیت دسترسی توسط ریموت کنترل:


اگر قفل الکترونیکی را به ریموت کنترل مجهز نمایید میتوانید از آن به عنوان مجوز دسترسی از داخل یا خارج اتاق استفاده کنید.

۲- مجهز به سیستم اعلان حریق و ضد شوک:

در صورت بروز آتش* سوزی یا در صورت وارد کردن ولتاژ غیر مجاز به قفل کارتی آلارم دستگاه به مدت ۱ دقیقه بصدا در میاید.

۳- دارای سیستم حریم خصوصی:

تا وقتیکه این سیستم از داخل فعال باشد کسی اجازه ورود نخواهد داشت.

۴- مجهز به سیستم ضد سرقت:

در صورت وارد کردن رمز یا کارت اشتباه و یا اثر انگشت تعریف نشده و وارد شدن ضربه به دستگاه قفل دیجیتال

آلارم دستگاه بصدا در میاید و امکان ورود بمدت ۱ دقیقه وجود نخواهد داشت.