سلام من وقتی login میزنم پیام میاد باید ایمیل داشته باشین. یه شکانت با ایمیل درست ساختم نوشت پیامی برای ایمیل شما اومده ولی نیومئه بود تا حالا سه بار امتحان کردم نمیشه لطفا رسیدگی کنین