با سلام.
به علت هنگ کردن لپتاپم مجبور به کشیدن باتری شدم و باعث شد از بازی بیرون برم
https://ladder.rankedgaming.com/game...95&gid=5660143

saint-nemesis#243895846