امروزه، برای مدیران شرکت های بزرگ و کوچک ضروری می باشد تا پیشرفت مدیریتی خود و میزان یکپارچگی عملکرد سازمان با استراتژی ها و راهکار های سازمانی مناسب را اندازه گیری نمایند.

با افزایش جمعیت و گسترش تکنولوژی، نیاز به استفاده از ابزارهای کاربردی برای مدیریت کارآمد تر، در سازمان ها احساس می شود. سازمان ها برای رفع نیازهای امروز خود از جمله مدیریت پروژه ها، دسترسی به اطلاعات، همکاری درون سازمانی، ارتباط با مشتریان، توانمندسازی کارکنان و غیره به دنبال راهکارهایی با حداکثر کارایی می باشند.

مایکروسافت با استفاده از نرم افزار ها و پلتفرم های منحصر به فرد خود این امکان را برای مدیران و صاحبان کسب و کار فراهم آورده است تا نیازهای سازمانی خود را رفع کنند و بهره وری و کارایی را در کسب و کار های خود افزایش دهند. سازمان های امروزی به این درک رسیده اند که برای ارتقای بهره وری و جایگاه خود، نیازمند بکارگیری ابزارهای قوی و به روز در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات درون و برون سازمانی می باشند.