[IMG]https://etehaddarb.ir/Content/Upload/Slider/a961601fc47d4178b07f5c169d97e728.jpg[/IMG]


هنگامی که مردم قصد دارند برای امنیت خانه خود هزینه کنند؛ بیشتر اوقات ابتدا به دنبال افزایش امنیت پنجره*های خانه خود هستند. فیلم*ها و رسانه*های دیگر اغلب این تصور را ایجاد می*کنند که اگر یک دزد بخواهد وارد خانه شما شود، به احتمال زیاد پنجره خانه شما را هدف قرار می*دهد؛ اما در واقعیت، قضیه برعکس است. اگر قصد دارید برای افزایش امنیت خانه خود هزینه کنید، اولویت شما میبایست تعویض درب*های معمولی با درب ضد سرقت باشد.

استفاده از درب*های ضدسرقت یکی از راه*های بالا بردن ضریب امنیت درب*های ورودی منزل می*باشد. درب ضد سرقت به طور خاص ساخته شده*اند تا از ورود آسان سارقان به منزل شما جلوگیری کند. با توجه به قیمت درب ضد سرقت، خرید این درب*ها کاملا به صرفه می*باشد!