برای اینکه بتوانید وارد حوزه*ی طلا و جواهرات شوید و به طراحی در این رشته بپردازید لازم است که دوره*ی طراحی طلا و جواهر با ماتریکس را بگذرانید.
در این دوره که با رویکرد دیجیتال طراحی جواهرات را به شما آموزش می*دهد، شما تنها با یادگیری نرم*افزار ماتریکس قادر خواهید بود طرحی*هایی حرفه*ای را خلق کنید و نواوری*تان را به نمایش بگذارید.
از مزیت*های شرکت در این دوره و استفاده از کامپیوتر برای طراحی می*توان این نکته را ذکر کرد که کار با کامپیوتر بسیار سریع*تر و همچنین دارای ظرافت*های بیشتری نسبت به کار با دست است.