قوانین عمومی مسابقات RGC ایران به شرØ* زیر Ù…ÛŒ باشد:

از به کار بردن هرگونه فØ*اشی در روم ها Ùˆ بازی ها خودداری فرمایید.

از انجام هرگونه تبلیغات بدون مجوز از سوی مدیریت RGC ایران خودداری فرمایید.

از انجام اسپم و ایجاد بی نظمی اکیدا خودداری فرمایید.

عزیزانی Ú©Ù‡ در مسابقات شرکت میکنند، میبایستی Ø*داقل 15 دقیقه زودتر در روم بازی های Ø*ظور داشته باشند Ùˆ در صورت تاخیر تنها تا 10 الی 15 دقیقه بعد از زمان تعیین شده برای مسابقه وقت دارند تا Ø*ضور خود را اعلام نمایند، در غیر این صورت تیم آن ها Ø*ذف خواهد شد.


با اØ*ترام
مدیریت RGC ایران


تمامی حقوق این سایت برای Ranked Gaming محفوظ است.